สั่งซื้อ / สอบถามข้อมูล

สาเหตุอาการของโรคกรดไหลย้อน

โรคกดไหลย้อน สาเหตุอาการของโรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อนคืออะไรส่งผลอย่างไรต่อร่างกายเรา

โรคกรดไหลย้อนนั้น หรือเรียกอีกอย่างว่า โรคน้ำย่อยไหลกลับ, โรคกรดไหลกลับ โรคเกิร์ด เรียกอยู่ในชื่อของภาษาอังกฤษว่า  (Gastroesophageal reflux disease – GERD) หมายถึงกระเพาะอาหารที่ตกอยู่ในสภาวะน้ำย่อย Mini เป็นกรดไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารลำคลองก่อให้เกิดความระคายเคือง ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้มีอาการแสบร้อนกลางอก ทางลำคอก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นได้ จนถึงบริเวณกล่องเสียงอักเสบ

10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อน ซึ่งจะพบได้ทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ ดูอัตราที่ค้นพบมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป พบมากที่สุดจะอยู่ช่วงอายุเฉลี่ย 60 ถึง 70 ปี แต่โรคกรดไหลย้อนนั้นก็สามารถพบได้ในช่วงอายุเด็กเล็กจนไปถึงช่วงวัยรุ่น โรคกรดไหลย้อนจะพบเจอกับผู้หญิงและผู้ชายในโอกาสที่ใกล้เคียงกัน

โรคกรดไหลย้อนเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

ในร่างกายคนเราจะส่วนที่ใช้ในการลำเลียงอาหาร ซึ่งสาเหตุของโรคกรดไหลย้อนนี้จะเกิดจากภาวะหย่อนสมรรถภาพของหูรูดส่วนล่างในหลอดอาหาร เป็นสภาวะ LES (Lower esophagel sphincter) กล้ามเนื้อในหูรูดที่เกิดสภาวะหย่อนทำให้ไม่สามารถปิดได้สนิท จึงเป็นช่องทางที่ทำให้น้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนกลับขึ้นไปที่หลอดอาหารและลำคอได้ ความเป็นกรดที่มาจากน้ำย่อยนั้นมีฤทธิ์ทำให้เกิดความระคายเคืองต่ออายุอวัยวะต่างๆ ทำให้มีสภาพการแทรกซ้อนต่างๆก่อให้เกิดความไม่สบายในส่วนต่างๆของร่างกายตามมา

ในการรับประทานอาหารในสภาวะปกติขณะที่เรากลืนอาหาร กล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างของหลอดอาหารจะค่อยๆคลายตัวเพื่อให้อาหารที่เรารับประทานปล่อยผ่านลงไปยังกระเพาะอาหารได้ อาหารจะค่อยๆลงไปยังกระเพาะอาหารจึงหมด กล้ามเนื้อหูรูดจะค่อยๆหดรัดตัวขึ้นเพื่อปิดกั้นไม่ให้เศษอาหารและน้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไป น้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรดที่อาจส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเยื่อบุทางเดินหลอดอาหารได้

ในปัจจุบันยังไม่มีการทราบถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดหูรูดส่วนล่างหย่อนสมรรถภาพนหลอดอาหารเกิดจากสาเหตุ อะไร ตอนที่เห็นได้ชัดว่าหูรูดอาจเกิดจากการยังมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่หรือความเสื่อมตามอายุ ความผิดปกติภายในร่างกายตั้งแต่กำเนิด เป็นต้น

ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุอากาศที่ก่อให้เกิดโรคกรดไหลย้อนได้แก่

ความเสื่อมสภาพในหูรูดส่วนล่างของหลอดอาหารที่ยังเจริญเติบโตไม่เพียงพอ

เซลล์ต่างๆทุกชนิดในร่างกายของคนเราจะมีการเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา  จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หูรูดหย่อนสมรรถภาพลงได้ ทำให้ระบบการปิดการอาหารและน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารนั้นมีโอกาสที่จะย้อนกลับขึ้นไปยางหลอดอาหารได้ ก่อให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อหุ้มต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ นอกจากผู้สูงอายุที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆแล้ว เด็กแรกเกิดก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคกรดไหลย้อนได้ จากหูรูดที่ยังมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ การทำงานจึงหย่อนยานอาจจะมีการทำขนมและอาหารออกมาได้ เมื่อเด็กทารกโตขึ้น อาการต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไปกล้ามเนื้อหูรูดเริ่มมีการเจริญเติบโตแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

น้ำย่อยภายในกระเพาะอาหารตกค้างอยู่ภายในหลอดอาหารนานกว่าปกติ

หากกลไกในการกำจัดกรดในหลอดอาหารผิดก็ดีขึ้น  หรือมีการปรับตัวผิดปกติของหลอดอาหาร การรับประทานอาหารจะรู้สึกทานช้าลง หรืออาหารที่มีการไหลย้อนกลับขึ้นมาสาเหตุเกิดจากอาหารค้างอยู่ในหลอดอาหารนานกว่าปกติ

การปรับตัวลดลงของกระเพาะอาหาร

โรคกรดไหลย้อนอาจเกิดจาก กระเพาะอาหารบีบตัวลดลง อาจมีสาเหตุมาจากอายุที่สูงขึ้นระบบเซลล์ต่างๆในร่างกายก็จะค่อยๆเสื่อมลงจากการที่มีการอักเสบของกระเพาะอาหารหรือเส้นประสาทในกระเพาะอาหาร อาจเกิดจากยาบางชนิดที่มีผลข้างเคียง หรือที่ได้รับสารบางอย่างที่ทำให้กล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารคลายตัว เช่น จำพวกแอลกอฮอล์ ซึ่งจะส่งผลทำให้เพิ่มแรงดันในกระเพาะอาหารจนหูรูดค่อยๆเปิดออก การขั้นของอาหารเรียกน้ำย่อยในกระเพาะอาหารนั้นจะทำได้นานกว่าปกติ จึงทำให้อาหารหรือน้ำย่อยจากภายในกระเพาะไปย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารได้ก่อให้เกิดการอักเสบ

กระเพาะอาหารมีแรงดันเพิ่มขึ้น

สาเหตุที่เกิดโรคกรดไหลย้อน การเกิดแรงดันในกระเพาะอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเกิดจากอาการไอ โดยเฉพาะการไอเรื้อรัง, การตั้งครรภ์, รบกวน ,การรับประทานอาหารแล้วแต่ละมื้อปริมาณมากๆ, การนอนทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ, การรับประทานอาหารประเภทที่มีการย่อยสลายได้ อยากจะค้างอยู่ในกระเพาะอาหารของเราเป็นเวลานานก่อให้เกิดความเสี่ยงรายการที่อาหารเป็นน้ำย่อยภายในกระเพาะอาหารนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นและเกิดแรงดันไหลย้อนกลับขึ้นไปในการเปิดหูรูดของหลอดอาหารได้

ปัจจัยก่อให้เกิดโรคกรดไหลย้อนขึ้นได้บ่อยและนานขึ้น

มีปริมาณภายในกระเพาะขยายตัวมากขึ้น น้ำย่อยในกระเพาะอาหารก็จะมากขึ้นด้วย ดังนั้นหากมีความเสื่อมสภาพของหูรูดยนต์สมรรถภาพหย่อน ก็จะให้ก่อให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้บ่อยแล้วเป็นนานมากขึ้น

 

 

สาเหตุอาการของโรคกรดไหลย้อน

โรคกดไหลย้อน สาเหตุอาการของโรคกรดไหลย้อน โรคกรดไหลย้อนคืออะไรส่งผลอย่างไรต่อร่างกายเรา โรคกรดไหลย้อนนั้น หรือเรียกอีกอย่างว่า โรคน้ำย่อยไหลกลับ, โรคกรดไหลกลับ โรคเกิร์ด เรียกอยู่ในชื่อของภาษาอังกฤษว่า  (Gastroesophageal reflux

Read More »

ประโยชน์ของกล้วย

ประโยชน์ของกล้วย หากคุณต้องการเหตุผลดีๆสักข้อว่าทำไมคุณต้องกินกล้วยในมื้ออาหารของคุณด้วยล่ะก็ นี้คือสิ่งที่น่าเหลือประโยชน์ของการกินกล้วย 1.ไฟเบอร์สูง น้ำหนักของกล้วยนั้นเป็นส่วนของไฟเบอร์ ทั้ง ไฟเบอร์ที่ละลายน้ำ และไม่ละลายน้ำ ไฟเบอร์ที่สามารถละลายน้ำได้นั้นมีแนวโน้มทำให้การย่อยอาหารช้าลงและช่วยทำให้รู้สึกอิ่มเป็นเวลานาน นี้คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงต้องมีกล้วยอยู่ในมื้อเช้าของคุณ

Read More »

รู้หรือไม่กล้วยดิบยังนำมาเป็นส่วนประกอบของขนมได้อีกด้วย

รู้หรือไม่กล้วยดิบยังนำมาเป็นส่วนประกอบของขนมได้อีกด้วย กล้วยดิบนอกจะนำมาชงกับน้ำอุ่นทานแล้วเราสามารถนำผงกล้วยดิบนั้นมาทำเป็นแป้งในขนมได้ ผงกล้วยดิบ หรือ แป้งกล้วยดิบ ยังมีประโยชน์สูงกว่าแป้งสาลีอีกด้วย การนำแป้งกล้วยมาทำขนมนั้นยังไม่เป็นที่นิยมกันมากนัก เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงประโยชน์อันมากมายของกล้วยดิบ และยังคิดว่าการทานกล้วยดิบก็เหมือนการทานกล้วยสุก แต่หารู้ไม่

Read More »

โรคกรดไหลย้อนหายห่วงป้องกันได้ก่อนเกิดเป็นโรคเรื้อรัง

เป็นโรคกรดไหลย้อนหายห่วง ป้องกันได้ก่อนเกิดเป็นโรคเรื้อรัง GDRE โรคกรดไหลย้อนเกิดจากการที่น้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปผ่านหลอดทางเดินอาหารซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นกรดไหลย้อนนั้นจะเป็นในส่วนของกระเพาะอาหารหรือในส่วนที่เกิดจากลำไส้เล็กที่ด่าน โดยอาการเหล่านั้นอาจจะมีการอักเสบของหลอดอาหารขึ้นได้ ซึ่งโรคกรดไหลย้อนมีมีอัตราที่ผู้ป่วยเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุโรคกรดไหลย้อน โรคกรดไหลย้อนนั้นอาจเกิดจากความผิดปกติในส่วนของลำไส้ที่มีการบีบตัวของกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร อาจเกิดขึ้นจากแบคทีเรียบางชนิดหรือเกี่ยวข้องกับทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล เกิดจากหลอดอาหารในส่วนปลายที่มีการคลายตัวโดยไม่มีการกลืนอาหาร

Read More »

ผงกล้วยน้ำว้าดิบ

ผงกล้วยน้ำว้าดิบ Healthfruits           โดยปกตินั้นผลไม้ที่เรียกว่ากล้วยก็มีสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่ากล้วยน้ำว้าดิบนั้นมีสรรพคุณที่มากกว่ากล้วยสุกซะอีก คนโบราณมีการนำมาทำเป็นยารักษาโรคกระเพาะสื่อแก้ท้องเสียได้มาอย่างช้านานแล้ว

Read More »

ป้องกันไขมันในเลือดสูงด้วยกล้วยดิบ

ภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นภาวะที่มีไขมันในเลือดมากกว่าปกติและไขมันที่สูง นั้นอาจเป็นโคเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ ภาวะไขมันในเลือดสูง เรียกว่าHyperlipidemia  ซึ่งเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เส้นเลือดตีบอุดตัน เลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

Read More »